Imago Sp. z o.o. uzyskała wsparcie na projekt nr POPW.01.01.02-20-0073/22 „Custos – system świadomości otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0073/22-00 podpisaną dnia 29.11.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu poprawiającego bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących poprzez zastąpienie narządu wzroku urządzeniem ubieralnym, potrafiącym wykrywać obiekty widoczne dla kamer oraz komunikować ich obecność użytkownikowi.

Wartość projektu: 1 146 071,41 zł, Kwota dofinansowania: 920 306,38 zł

Skip to content